NEWS เงินสดเต็มมือพร้อมลุยธุรกิจฟินเทค หลังเพิ่มทุน PP ครบ 540 ล้านบาท

NEWS เงินสดเต็มมือพร้อมลุยธุรกิจฟินเทค หลังเพิ่มทุน PP ครบ 540 ล้านบาท

“นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น” เผยได้เพิ่มทุน PP ครบ 540 ล้านบาทแล้ว ด้านผู้ถือหุ้นลั่นพร้อมติด Silent Period ยาว 1 ปีกับ TSD และภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทจะมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดพร้อมทำธุรกิจกว่า 1 พันล้านบาท และไม่มีหนี้สิน ลุยธุรกิจฟินเทคเต็มสูบ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS แจ้งว่าตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.018 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 540 ล้านบาท นั้น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว โดยบริษัท จะมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว จำนวน 105,650,197,648 บาท

สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้มีการจัดสรรให้แก่นักลงทุน 4ราย ประกอบไปด้วย

​1.นางสาวอรอร อัครเศรณี จำนวน 15,000,000,000 หุ้น

​2.นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ จำนวน 6,500,000,000 หุ้น

​3.นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ จำนวน 5,000,000,000 หุ้น

​4.นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ จำนวน 3,500,000,000 หุ้น

​โดยการเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว นักลงทุนกลุ่มนี้จะติด Silent Period หรือห้ามขายหุ้นนานกว่า 1 ปี กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ TSD

นางสาวอรอร อัครเศรณี ได้ระบุว่า ตนเองสนใจในธุรกิจ Mega Trend เช่น นวัตกรรมทางการเงิน หรือ FinTech เป็นทุนเดิม ดังนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้จึงตั้งใจจะถือหุ้นระยะยาวอยู่แล้ว การติด Silent Period จึงไม่ใช่ปัญหาใดๆ ต่อการตัดสินใจลงทุน

​ด้าน นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่การเพิ่มทุนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดยภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทจะมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดพร้อมทำธุรกิจกว่า 1 พันล้านบาท และไม่มีหนี้สิน

ด้านธุรกิจ เราพร้อมดำเนินธุรกิจ Fintech อย่างเต็มรูปแบบในไตรมาส 3/2565 และจะเปิดตัวรายละเอียดต่างๆ ในเดือนเมษายน นี้ โดยจุดมุ่งหมายของเรายังเหมือนเดิมคือ เราจะสร้างนวัตกรรมการเงินและจะปฏิวัติธุรกิจการเงินการลงทุนทั้งประเทศ ผ่านแนวคิดและการทำงานแบบ Start Up ซึ่งมีความแตกต่างไปจากสิ่งเดิมๆ และเป็นสิ่งที่พัฒนามาจาก pain point ที่บรรดานักลงทุนหรือผู้ใช้บริการทางการเงินเคยเจอ โดย NEWS จะไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มแบบเดิมๆ

เราหวังว่าบริการที่กำลังเร่งพัฒนาเปิดตัวนี้จะเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการทำธุรกรรมการเงินการลงทุนแบบเก่า สร้างประสบการณ์ และสังคมการเงินการลงทุนแบบใหม่

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business