11 หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กฯ-สินค้าไอที ราคาดี๊ดี YTD บวกทะลุ 100%

11 หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กฯ-สินค้าไอที ราคาดี๊ดี YTD บวกทะลุ 100%

 

ปี 2564 จัดเป็นปีทองของหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าไอที เพราะส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของหุ้นทั้ง 2 กลุ่มนี้สร้างอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD เป็นบวกเกือบทุกตัว (ยกเว้น DELTA) และบวกเกิน 100% เกือบทั้งหมด ซึ่งหุ้น IT ทำผลงานดีที่สุด YTD +582.20% ไม่เท่านั้นผลประกอบการทั้ง 2 กลุ่มในไตรมาส 3 ออกมาค่อนข้างดี

1.IT (บมจ.ไอที ซิตี้) YTD +582.20% จากราคาปิด 2.36 บาท เมื่อสิ้นปี 63 จนมาถึงล่าสุด 3 ธ.ค.64 ปิด 16.10 บาท ค่า P/E 72.40 เท่า P/BV 5.26 เท่า ผลงาน 9 เดือน ปี 64 กำไร 136.72 ล้านบาท ขณะ 9 เดือน ปี 63 กำไร 14.08 ล้านบาท เท่ากับกำไรเพิ่ม 122.64 ล้านบาท หรือ +871.02% ผลประกอบการ ปี 61-62 กำไร 42 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามลำดับ พอปี 63 ขาดทุนไป -41.17 ล้านบาท ก่อนจะทำไรทะลุ 100 ล้านบาท ในปี 64

บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีกจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตอุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม ตลอดจนสินค้ากลุ่มใหม่ๆ อย่างไอโอที และเกมมิ่งแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ไอที ซิตี้ โดยเป็นการ spin off มาจาก SVOA โดยบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 30.48% และอันดับ 2 นายพิชัย นีรนาทโกมล 21.83%

2.CPW (บมจ.คอปเปอร์ ไวร์ด) YTD +206.93% จากราคาปิด 2.02 บาท เมื่อสิ้นปี 63 จนมาถึงล่าสุด 3 ธ.ค.64 ปิด 6.20 บาท ค่า P/E 50.17 เท่า P/BV 5.46 เท่า ผลงาน 9 เดือน ปี 64 กำไร 35.41 ล้านบาท ขณะ 9 เดือน ปี 63 กำไร 16.05 ล้านบาท เท่ากับกำไรเพิ่ม 19.36 ล้านบาท หรือ +120.65% ส่วนปี 61-63 กำไรต่อเนื่อง (82.42, 77.55, 54.78 ล้านบาท)

จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงสินค้าแบรนด์ Apple ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) และศูนย์บริการซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการ โดยมีบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด ถือใหญ่สุด 52.36% และอันดับ 2 นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ถือ 11.28%

3.SPVI (บมจ.เอส พี วี ไอ) YTD +143.10% จากราคาปิด 2.90 บาท เมื่อสิ้นปี 63 จนมาถึงล่าสุด 3 ธ.ค.64 ปิด 7.05 บาท ค่า P/E 26.41 เท่า P/BV 6.51 เท่า ผลงาน 9 เดือน ปี 64 กำไร 65.06 ล้านบาท ขณะ 9 เดือน ปี 63 กำไร 31.59 ล้านบาท เท่ากับกำไรเพิ่ม 33.47 ล้านบาท หรือ +105.95% ส่วนปี 61-63 กำไรต่อเนื่อง (45.22, 75.70, 73.30 ล้านบาท)

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก โดยมีบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 29.00% และอันดับ 2 นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 16.45%

4.JMART (บมจ.เจ มาร์ท) YTD +138.75% จากราคาปิด 20.00 บาท เมื่อสิ้นปี 63 จนมาถึงล่าสุด 3 ธ.ค.64 ปิด 47.75 บาท ค่า P/E 44.86 เท่า P/BV 9.44เท่า ผลงาน 9 เดือน ปี 64 กำไร 835.64 ล้านบาท ขณะ 9 เดือน ปี 63 กำไร 526.79 ล้านบาท เท่ากับกำไรเพิ่ม 308.85 ล้านบาท หรือ +58.63% ส่วนปี 61 ขาดทุน -277.06 ล้านบาท ปี 62-63 กำไร 533.85, 797.87 ล้านบาท

ปัจจุบันเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี ธุรกิจหลักจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายรวมถึงการขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดจัดจำหน่ายกล้องดิจิทัล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยมี นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ถือใหญ่สุด 17.10% และอันดับ 2 นายเอกชัย สุขุมวิทยา 11.01%

5.SYNEX (บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)) YTD +106.67% จากราคาปิด 15.00 บาท เมื่อสิ้นปี 63 จนมาถึงล่าสุด 3 ธ.ค.64 ปิด 31.00 บาท ค่าP/E 34.38 เท่า P/BV 7.27 เท่า ผลงาน 9 เดือน ปี64 กำไร 590.74 ล้านบาท ขณะ 9 เดือน ปี 63 กำไร 468.62 ล้านบาท เท่ากับกำไรเพิ่ม 122.12 ล้านบาท หรือ +26.06% ส่วนปี 61-63 กำไรต่อเนื่อง (721.49, 523.93, 641.95 ล้านบาท)

ธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 38.51% และอันดับ 2 King’s Eye Investments Ltd. 34.99%

6.COM7 (บมจ. คอมเซเว่น) YTD +100.00% จากราคาปิด 39.00 บาท เมื่อสิ้นปี 63 จนมาถึงล่าสุด 3 ธ.ค.64 ปิด 78.00 บาท ค่า P/E 41.07 เท่า P/BV 21.39 เท่า ผลงาน 9 เดือน ปี 64 กำไร 1,723.17 ล้านบาท ขณะ 9 เดือน ปี 63 กำไร 934.68 ล้านบาท เท่ากับกำไรเพิ่ม 788.49 ล้านบาท หรือ +84.36% ส่วนกำไรสุทธิตั้งแต่ปี 61-63 โตต่อเนื่อง (891.06, 1,216.32, 1,490.68 ล้านบาท)

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์ Apple โดยมี นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใหญ่สุด 25.05% และอันดับ 2 นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 18.9%

ส่วนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ ที่ YTD บวกเกิน 100% ในปี 64

1.TEAM (บมจ.ทีมพรีซิชั่น) YTD +360.95% จากราคาปิด 1.05 บาท เมื่อสิ้นปี 63 จนมาถึงล่าสุด 3 ธ.ค.64 ปิด 4.84 บาท ค่า P/E 14.87 เท่า P/BV 3.40เท่า ผลงาน 9 เดือน ปี 64 กำไร 157.37 ล้านบาท ขณะ 9 เดือน ปี 63 ขาดทุน -66.19 ล้านบาท เท่ากับกำไรเพิ่ม 223.56 ล้านบาท หรือ +337.75% ส่วนผลประกอบการ ปี 61-62 ยังกำไร (14.66, 7.60 ล้านบาท) ปี 63 ขาดทุน -16.18 ล้านบาท พอขึ้นปี 64 พลิกกำไร

ธุรกิจพัฒนาออกแบบ ผลิต ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (25 ส.ค.2564) มีคนนามสกุล มานัสสถิตย์ ถือหุ้นมากถึง 9 คน โดยมีนายศุภจักร มานัสสถิตย์ ถือหุ้นใหญ่สุด 20.00%

2.NEX (บมจ.เน็กซ์ พอยท์) YTD +219.05% จากราคาปิด 4.20 บาท เมื่อสิ้นปี 63 จนมาถึงล่าสุด 3 ธ.ค.64 ปิด 13.40 บาท ค่า P/E N/A เท่า P/BV 7.81 เท่า,ผลงาน 9 เดือน ปี 64 ขาดทุน -90.38 ล้านบาท ขณะ 9 เดือน ปี 63 ขาดทุน -70.12 ล้านบาท เท่ากับขาดทุนเพิ่ม 20.26 ล้านบาท หรือ -28.29% ส่วนผลประกอบการปี 61-63 ขาดทุนต่อเนื่อง (-55.76, -146.66, -213.59 ล้านบาท)

ธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และจำหน่าย/ให้เช่ารถบัสโดยสาร ซ่อมบำรุง จำหน่ายอะไหล่รถบัสโดยสาร โดยมีบริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด 40.01% และมอันดับ 2 นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา 19.29%

3.HANA (บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส) YTD +130.19% จากราคาปิด 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 63 จนมาถึงล่าสุด 3 ธ.ค.64 ปิด 91.50 บาท ค่า P/E 31.97 เท่า P/BV 3.08 เท่า ผลงาน 9 เดือน ปี 64 กำไร 1,601.75 ล้านบาท ขณะ 9 เดือน ปี 63 กำไร 1,206.06 ล้านบาท เท่ากับกำไรเพิ่ม 395.69 ล้านบาท หรือ +32.81% กำไรปี 61-63 (2,375.22, 1,804.58, 1,907.74 ล้านบาท)

ธุรกิจให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS) โดยมี OMAC (HK) LIMITED ถือใหญ่สุด 21.43% และอันดับ 2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 10.63%

4.SMT (บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)) YTD +127.44% จากราคาปิด 2.66 บาท เมื่อสิ้นปี 63 จนมาถึงล่าสุด 3 ธ.ค.64 ปิด 6.05 บาท ค่า P/E 25.82 เท่า P/BV 3.37 เท่า ผลงาน 9 เดือน ปี 64 กำไร 163.69 ล้านบาท ขณะ 9 เดือน ปี 63 กำไร 49.10 ล้านบาท เท่ากับกำไรเพิ่ม 114.59 ล้านบาท หรือ +233.38% ส่วนปี 61-63 (70.42, -39.37, 81.39 ล้านบาท)

ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ถือหุ้นใหญ่สุด 8.99% และอันดับ 2 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 6.97%

5.KCE (บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์) YTD +116.27% จากราคาปิด 41.50 บาท เมื่อสิ้นปี 63 จนมาถึงล่าสุด 3 ธ.ค.64 ปิด 89.75 บาท ค่า P/E 50.35 เท่า P/BV 8.36 เท่า ผลงาน 9 เดือน ปี 64 กำไร 1,725.29 ล้านบาท ขณะ 9 เดือน ปี 63 กำไร 746.21 ล้านบาท เท่ากับกำไรเพิ่ม 979.08 ล้านบาท หรือ +131.21% ส่วนปี 61-63 กำไรต่อเนื่อง (2,014.87, 934.49, 1,126.79 ล้านบาท)

ธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด โดยมี นายพิธาน องค์โฆษิต ถือหุ้นใหญ่สุด 13.95% และอันดับ 2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8.09%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มอื่นได้รับผลกระทบหนักบ้างเบาบ้าง แต่หุ้น 2 กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย แต่ยังต้องคำนึงถึงสถานการณ์โลก รวมไปความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย