“สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์” ควักเงิน 541.18 ล้านบาท ซื้อหุ้น ZIGA 12.3485%

“สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์” ควักเงิน 541.18 ล้านบาท ซื้อหุ้น ZIGA 12.3485%

“สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์” เข้าซื้อหุ้น ZIGA จำนวน 75.68 ล้านหุ้น หรือ 12.3485% ที่ราคาเฉลี่ย 7.15 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมราว 541.18 ล้านบาท

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต.ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA โดย นายสมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 12.3485% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.3485% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.3485% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.3485% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เป็นการทำธุรกรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ได้มาอยู่ที่ 75,689,800 หุ้น คิดเป็น 12.3485% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่ราคาเฉลี่ย 7.15 บาทต่อหุ้น มูลค่าราว 541.18 ล้านบาท

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business