ชีพจรโลกธุรกิจ : 20 พฤศจิกายน 2564

ชีพจรโลกธุรกิจ : 20 พฤศจิกายน 2564

มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเชื่อบ้าน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้จัดทำ “โครงการของขวัญปีใหม่ 2565” สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของ ธอส. ที่มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2564) แบ่งของขวัญเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ได้รับเงิน 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท,ลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL ในงวดชำระเดือนพฤศจิกายน-งวดเดือนธันวาคม 2564 และกลุ่มที่ 2 ได้รับเงิน 500 บาท โดยลูกค้าต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มที่ 1, ลูกค้าซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้รายย่อย ต้องชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL ในงวดชำระเดือนธันวาคม 2564 หรืองวดเดือนมกราคม 2565

TMILLกำไรงวด9เดือน103.77ล้าน

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 22.48 ล้านบาท ลดลง 2.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2563 ที่มีกำไรสุทธิ 25.43 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายในไตรมาส 3/2564 ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 โดยอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 3/2564 สูงขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2563 สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 103.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.09 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.0% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีผลกำไรสุทธิ 92.67 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายงวด9 เดือนแรกปี 2564 เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563

ANANเพิ่มทุนรับการเติบโตในอนาคต

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANANเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแผนเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตเมื่อตลาดฟื้นตัว และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนตราสารหนี้ และได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,666,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มูลค่ารวมประมาณ 2,660 ล้านบาท ซึ่งการออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสม ราคาเพิ่มทุนได้เปรียบ และความเสี่ยงจำกัด ครบองค์ประกอบสำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทพร้อมใจร่วมลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งนี้

credit https://www.naewna.com/business/616909